Direcția de Asistență Socială Zalău preia cereri pentru întocmirea listelor cu beneficiarii eligibili pentru acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru:

1. Copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional, acordat conform Legii nr. 248/2015;

2. Copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform O.U.G. nr. 33/2001, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de aproximativ 50% din salariul de bază minim brut pe țară;

Cererile se depun până la data de 9 septembrie, împreună cu următoarele documente:

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor din familie
– documente de Stare Civilă
– documente privind veniturile familiei pe luna IULIE 2020
– adeverință de venit eliberată de A.F.P. Sălaj pentru persoanele adulte
– adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este înscris copilul.

Familiile care au dosare în plată de alocație pentru susținerea familiei și/sau de ajutor social nu trebuie să depună o nouă cerere pentru acordarea sprijinului educațional.

Articolul precedentCHA CHA LITIX! Episodul 62. Politica… la microscop
Articolul următorBilanț CoVid-19: 1.136 de cazuri noi, 41 decese, 460 pacienți în ATI