Sancțiuni contravenționale și avertismente. Cu asta s-au ales o parte din agenții economici din județ care nu au respectat legislația în vigoare – Codul muncii. Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în urma unui control desfășurat în cursul lunii ianuarie. Astfel, în domeniul relațiilor de muncă (RM) au fost controlați 53 de agenți economici din care 18 au fost sancționați. Inspectorii de muncă au aplicat șapte amenzi, în cuantum total de 32.000 de lei și 30 de avertismente. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, amenzile pe linie de RM au fost aplicate pentru: nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat și pentru nerespectarea de către agenții de plasare atât a obligației de a organiza o baza de date cu oferte ferme de locuri de muncă în străinătate cât și de a păstra la sediul social copia contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul străin conform Legii nr.156/2000. De asemenea, deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se referă la: nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv; completarea registrului general de evidență a salariaților cu date eronate sau incomplete; nerespectarea de către agenții de plasare a forței de muncă a obligației ca ofertele din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice stabilite într-un alt stat decât România să conțină toate informațiile prevăzute la articolul 9 din Legea nr.156/2000 cu modificările și completările ulterioare; nerespectarea de către agenții de plasare a condițiilor necesare pentru desfășurarea activității de mediere în vederea angajării cetățenilor români în străinătate conform prevederilor Legii nr.156/2000; nerespectarea termenelor de transmitere a modificării elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților în format electronic și refuzul angajatorului de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele necesare controlului.
În domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) au fost controlați 40 de agenți economici aplicându-se o amendă în cuantum de 6.000 de lei pentru lipsa controalelor medicale periodice și 24 de avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție și neefectuarea controlului medical periodic la angajare. Pentru toate deficiențele constatate, inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Sursa foto: newsbv.ro

Articolul precedentStart-Up Nation 2018-2019: Antreprenorii din Sălaj, de patru ori mai mulți decât în 2017
Articolul următorÎncep înscrierile pentru admiterea la colegiile militare. 600 de locuri disponibile