13 persoane care munceau fără a avea întocmite contracte de muncă au fost identificate de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii mai, la peste 70 de agenți economici din județ. Controlul s-a desfășurat atât în domeniul relațiilor de muncă (RM) și în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM). În domeniul RM au fost controlați 51 de agenți economici, din care 23 au fost sanctionați, aplicându-se 20 amenzi, în cuantum total de 215.000 de lei și 38 de avertismente. În urma controalelor, au fost depistate 13 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit ITM Sălaj, sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru: nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, respectiv repausul săptămânal; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației de a  pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate necesare controlului și pentru neprezentarea evidenţelor privind timpul de muncă al conducătorilor auto. De asemenea, în domeniul SSM, inspectorii de muncă au verificat 28 de agenți de agenți economici și au aplicat o amendă în cuantum  de  6.000 de lei  pentru neasigurarea materialelor igienico-sanitare. Printre neregulile constatate s-au numărat: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; neefectuarea controlului medical periodic saula angajare; neefectuarea instruirii suplimentare a lucrătorilor la reluarea activității după încetarea șomajului tehnic și neconsemnarea în fișele individuale ale lucrătorilor instrucțiunile proprii de prevenire a contaminării cu noul coronavirus. Pentru deficiențele constatate inspectorii de muncă au aplicat avertismente și au dispus măsuri de remediere a acestora.