Peste 100 de agenţi economici din judeţul Sălaj au primit în cursul lunii trecute vizita inspectorilor de muncă. Este vorba despre tradiţionalele controale lunare  desfăşurate atât în  domeniul relaţiilor de muncă (RM) cât şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM). Astfel, în domeniul RM, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, au  controlat 76 de agenţi economici din care 25 au fost sanctionaţi, aplicându-se cinci amenzi, în cuantum total de 26.500 de lei şi  40 de  avertismentee. În urma controalelor a fost depistată o persoană care muncea fără a avea întocmit contract  individual de muncă,   angajatorul fiind sancţionat contravenţional. Inspectorii de muncă au mai constat şi alte abateri pentru care au aplicat amenzi contravenţionale: nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal ; nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plata a salariului minim brut pe ţără şi nerespectarea obligaţiei ca salariatului să i se elibereze  adeverinţă de vechime la încetarea activităţii. De asemenea, deficienţele constatate pentru care inspectorii de muncă au  aplicat avertismente , se referă la: nerespectarea prevederilor  privind  sărbătorile legale; nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligaţiei păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru salariaţii din locul de munca respectiv şi  nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic. În domeniul RM au fost controlaţi 31  de agenţi economici aplicându-se două amenzi în cuantum total de  16.000 de lei  pentru necomunicare în termen a unui accident de muncă, respectiv pentru neasigurare schelă în constructii având consecinţă producere de accident de muncă. Au fost aplicate şi   21 de  avertismente pentru: lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire şi protecţie; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie; nerespectarea obligatiei de a stabili prin fisa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul SSM pentru toti lucrătorii ; neefectuarea controlului medical periodic şi/sau la angajare şi lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activităţile desfăşurate. Pentru toate deficienţele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Articolul precedentUPDATE: Eforturi pentru salvarea copilului căzut în fântână
Articolul următorDe la o lună la alta, preţurile o iau razna