Graţie unei noi legi, publicată în Monitorul Oficial, domeniile în care zilierii pot desfăşura activitatea s-au extins. Este vorba despre Legea nr. 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilier. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, prevederile acestei legi au intrat în vigoare din 18 iulie 2019, iar domeniile cu care activitatea se completează sunt: activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice); creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curatare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130; activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitătile din subordinea sa – clasa 5520.

90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

De asemenea, se menţine perioada de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic peste care niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar, respectiv perioada de 120 de zile în decursul unui an calendaristic în care o persoană poate presta activităţi în regim zilier, indiferent de numărul de beneficiari, însă se extind domeniile care fac excepţie de la aceste reguli. Astfel, în cazul zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Siseşti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic – perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Actul normativ introduce un nou capitol ”Măsuri speciale pentru activitatea zilierilor în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin pasunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber”. În acest domeniu perioada în care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar este de maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10 la sută din salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data plăţii, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoana care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finantelor publice. Pentru activitatea desfăşurată de către aceşti zilieri cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât 50 la sută din valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată, iar remuneraţia netă nu poate fi mai mică decât 50 la sută din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă şi alte drepturi, în bani sau în natura, care reprezintă cel puţin cheltuieli de cazare şi masă.

Sursa foto: www.kreston.ro

Articolul precedentAutoritățile sălăjene au închis focarul de pestă porcină din Meseșenii de Jos
Articolul următorO nouă carte la Editura ”Caiete Silvane”. ”Nu te lăsa!” – autor Artemiu Vanca