Angajatorii din județ, care vor să dobândească statutul de întreprindere socială sunt așteptați la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj. Potrivit reprezentanților instituției precizate, pentru obținerea statutului de întreprindere socială este necesară dobândirea unui atestat. Procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială constă în depunerea sau transmiterea prin poștă cu confirmare de primire la sediul instituției, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente: cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale și actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă definiţia, principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales. Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației. Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani. De asemenea, nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale. Persoanele interesate pot obține informații despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Sălaj, camera 20, strada Tudor Vladimirescu nr.8, telefon 0260/612463.

De precizat este faptul că, întreprinderile sociale: servesc interesului comunității: obiective sociale, societale și de mediu și nu urmăresc maximizarea profitului; au un caracter inovator, prin natura bunurilor și serviciilor pe care le oferă și prin metodele de organizare și producție pe care le utilizează și angajează membrii cei mai dezavantajați ai societății (persoane excluse social), promovând astfel coeziunea socială, ocuparea forței de muncă și reducerea inegalităților.

Sursa foto: vivafmbotosani.ro

Articolul precedentO nouă promoţie de absolvenţi ai Universităţii Tehnice – Extensia Zalău
Articolul următorÎn Sălaj: numărul căsătoriilor în creștere, cel al divorțurilor în scădere