Data de 2 aprilie a fost instituită, conform unui act legislativ adoptat în 2018, ca Ziua Instituției Prefectului.

Istoria prefectului și a instituției prefectului începe acum mai bine de 2.000 de ani. Cuvântul prefect provine din limba latină şi înseamnă „cel care a fost pus în fruntea …”. În Roma antică acesta era un funcționar numit de stat într-un post precis, având atribuții bine definite. În administraţia românească, prefectul a fost introdus la mijlocul secolului al XIX-lea, după model francez, prin legislaţia reformatoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Prefectul era numit prin decret al domnitorului, iar mai apoi al regelui şi avea atribuţii importante privind conducerea politică şi administrativă.

După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, administraţia judeţeană din Transilvania a fost pusă sub autoritatea prefectului, cel care asigura respectarea legilor. Primul prefect al Sălajului a fost Gheorghe Pop, numit în funcţie în 1919, primul său ordin având ca obiect satisfacerea nevoilor alimentare ale populaţiei judeţului, greu încercată în Primul Război Mondial.

În perioada interbelică, Sălajul a mai avut încă 17 prefecţi, iar mai apoi, până la instalarea regimului comunist, cinci prefecţi. În 1950, prefecturile au fost înlocuite de consiliile populare, judeţul Sălaj fiind desfiinţat, pentru a fi reînfiinţat în 1968.

Prefectul şi instituţia prefectului revin în administraţia din România după căderea regimului comunist, Victor Hălmăjan fiind cel a ocupat funcţia de prefect, printr-o hotărâre a Guvernului României din 1990. I-au urmat Nicolae, Dunca, Leuntin Badea, Mircea Nicoschi, Dumitru Tamba, Virgil Ţurcaş, Aurel Vaida, Tiberiu Marc, Ioan Ciunt, Andrei Todea, Vegh Alexandru, Chiş Filonaş şi Marin Niţu.

Actualmente, conducerea instituţiei este asigurată de prefectul Florin Florian şi subprefectul Vegh Alexandru.

Conducerea instituţiei, reprezentată de prefect şi subprefect, este ajutată în activitatea de zi cu zi de o Cancelarie a prefectului, care gestionează agenda cotidiană, alături de orpul de Control al perfectului, un serviciu juridic, unul de management instituţional, un biroul financiar, contabilitate şi resurse umane, un compartiment de audit intern, un manager public şi serviciile de paşapoarte şi permise de conducere şi înmatriculare auto.

Instituţia Prefectului Sălaj urmăreşte o lărgire cât mai amplă a sferei colaborărilor internaţionale, prin întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai altor state, în vederea creşterii vizibilităţii judeţului pe plan internaţional.

O importantă activitate, desfăşurată de către Corpul de control al Prefectului o constituie soluţionarea petiţiilor adresate instituţiei. Problematica petiţiilor se referă, în principal, la aplicarea legilor proprietătii, petiţionarii solicitând, cu preponderenţă, sprijinul instituţiei în sensul obligării comisiilor locale de fond funciar din judeţ la definitivarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor. Alte aspecte semnalate de către petenți sunt cele referitoare la prioritățile unităților administrativ teritoriale în privința modului de administrare a domeniului public și privat: gestionarea pajiștilor, investiții – drumuri, introducerea utilităților, etc sau cu privire la activitatea aparatului de specialitate a primarilor: relațiile cu cetățenii, transparența decizională, modul de înscriere în registrele agricole, etc.

Instituţia Prefectului este cea care asigură controlului legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din Sălaj, precum legalitatea hotărârilor consiliilor locale şi cele ale Consiliului Judeţean şi a dipoziţiilor emise de primari. Anual, juriştii instituţiei verifică peste 20.000 de asemenea acte administrative.

În cadrul Colegiului Prefectural, din care fac parte toate instituţiile deconcentrate din judeţ, este aprobat, la începutul fiecărui an, planul județean de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, plan ce are şi rolul să armonizeze la nivel județean serviciile publice deconcentrate.

Instituţia Prefectului coordonează mai multe comisii judeţene, precum cea de dialog social, de atribuire denumiri, comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice şi grupul de lucru mixt pentru problemele romilor.

Situaţiile de risc şi situaţiile de urgenţă sunt gestionate, la nivel judeţean de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj, care are rolul de identificare şi monitorizare a surselor de risc, evaluarea informaţiilor, analiza situaţiei, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate. Din acest comitet, condus de prefect, fac parte reprezentanţi ai unor instituţii precum Poliţia, Pompierii, Jandarmeria, SMURD-ul, Electrica, Direcia Silvică, Apele Române şi Drumurile Naţionale. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune.

De aplicarea legilor fondului funciar se ocupă Comisia judeţeană de fond funciar Sălaj, cea care emite titluri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza unor hotărâri pe care le ia sau în baza sentințelor judecătorești. Numai în 2018 a finalizată reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafețele de peste 1.200 de hectare teren agricol și teren cu vegetație forestieră.

Instituţia Prefectului răspunde şi de aplicarea legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1946 – 22 decembrie 1989.

În cadrul Instituţiei Prefectului funcţionează şi două servicii cu o largă adresabilitate, la care apelează anual zeci de mii de cetăţeni. Este vorba de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple şi Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Profitând de oportunitate fondurilor europene, Instituţia Prefectului a accesat în 2018 un proiect privind modernizarea şi reabilitarea Palatului Administrativ în care se află sediul instituţiei. În următorii doi ani, clădirea va suferi o transformare importantă şi va deveni mai eficientă din punct de vedere energetic, cu soluţii moderne de iluminat şi încălzire şi un aspect ce va deveni un reper pentru centrul Zalăului, demn de un sediu al unei instituţii judeţene reprezentative.

Instituţia Prefectului este astăzi o instituţie dinamică şi modernă, ce încercă să fie cât mai aproape de cetăţean şi doleanţele acestuia, atât prin coordonarea eficientă a unor instituţii publice judeţene, cât şi în mod direct, prin serviciile oferite, respectând totodată principile legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării, și orientării către cetăţean.

Articolul precedentTreceri de pietoni, marcate necorespunzător. Soluțiile propuse de USR, în atenția conducerii Primăriei Zalău
Articolul următorLa Zalău au început acţiunile de: dezinsecție, deratizare și dezinfecție