Un post de director la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Sălaj, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată este scos la concurs de Administraţia Naţională  Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa. Activitatea se va desfășura la SGA Sălaj, strada Corneliu Coposu nr. 91, Zalău. Persoanele interesate  trebuie să aibă: studii superioare de lungă durată; calificăre în domeniul construcții hidrotehnice, hidroenergetică, energetică, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri, specializări similare în domeniul tehnic; experiență – vechime în specialitatea studiilor de opt ani, din care vechime de minimum cinci ani în domeniul gospodăririi apelor şi cunoştinţe operare PC: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Power Point), Internet Explorer, Outlook; elaborarea și susținerea unui ”Plan de Management al SGA Sălaj” (Strategic pentru îmbunătățirea activității de gospodărire a apelor). Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 24 septembrie ora 15. Concursul va consta în trei probe: scrisă- 2 octombrie, 8 octombrie – proba practică – susținere plan de management, respectiv 14 octombrie – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și specializările; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi  curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, telefon 0264.433.028, interior 112, Serviciul Resurse Umane sau la sediul S.G.A. Sălaj tel/fax 0260.612.350, persoană de contact – Andeea Gherasim.

Articolul precedent3,6 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor judeţene
Articolul următorGrupul statuar ”Wesselenyi”, restaurat cu peste 470.000 de lei. Lucrările, realizate de o firmă din Crasna