Consiliul Judeţean Sălaj a lansat sesiunea de selecţie a proiectelor sportive, de tineret și recreative care vor beneficia de finanţare pe anul 2019.

Se vor finanța pe baza unui contract de finanţare nerambursabilă, activități sportive de tineret și recreative de interes judeţean, promovate de persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare sau cultele religioase recunoscute conform legii și care îndeplinesc următoarele criterii: scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul sportiv; scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineret şi recreativ.

Potrivit reprezentanților administrației județene, limita de finanţare este de maximum 90 la sută din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 6.000 lei.
Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuție, în numerar, din partea beneficiarului, alcătuită din: cofinanțarea de minim 10 la sută din valoarea totală eligibilă a proiectului și valoarea totală neeligibilă a proiectului.

Tipurile de activități finanţabile: – domeniul sportiv: a) organizarea de evenimente sportive publice de interes local; b) organizarea acțiunilor/activităților sportive si recreative de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber si a educației pentru mișcare a populației;
c) organizarea de acțiuni/activități sportive pentru persoanele cu nevoi speciale practicate atât în scopul dezvoltării personalității şi integrării în societate (cât şi pregătirii participării la competiții organizate în județul Sălaj); domeniul tineret şi recreative: a) efectuare de stagii/cursuri/programe de formare pentru tineri/conferințe/ seminarii referitoare la orientarea școlară și profesională, cu implicarea actorilor economici de pe piața locală județenă, în dezvoltarea carierei; b) organizarea de concursuri/competiții școlare pentru elevi și preșcolari; c) organizarea de tabere/caravane tematice pentru copii și tineri;
d) organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat; e) ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilităților motrice și păstrarea meșteșugurilor tradiționale, specifice județului Sălaj derulate în parteneriat cu organizațiile și instituțiile de cultură, istorice, etnografice etc. din județul Sălaj ;
f) sprijinirea activităților ”Școală după școală”, care oferă activități recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remediară.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este ultima zi a lunii mai 2019, ora 13.30.

Articolul precedentVeteranii sălăjeni – scrisoare de apreciere din partea Prefecturii
Articolul următorCe unități medicale vor asigura asistența de urgență în Sălaj, de Sărbători