Cetăţenii care se deplasează în interiorul zonei metropolitane nu au nevoie de declaraţie pe proprie răspundere. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș (conform articolului 11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi). De asemenea, declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână, însă trebuie respectate elementele din formularul tip dat publicității. În cazul în care o nouă deplasare respectă același traseu menționat în declarația pe propria răspundere, atunci aceasta poate fi refolosită și în alte zile, tăind cu o linie data precizată inițial și completând noua dată aferentă zilei în care are loc deplasarea.
Zona Metropolitană Zalău cuprinde oraşele: municipiul Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei şi comunele: Agrij, Crasna, Creaca, Crişeni, Dobrin, Hida, Meseşenii de Jos, Mirşid, Pericei, Sălăţig, Sărmăşag, Vârşolţ, Hereclean şi Bocşa.