Câștigul salarial mediu pe total țară  este în creștere. Într-un recent raport, Direcția Județeană de Statistică Sălaj precizează că în luna aprilie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut, pe total  țară, a fost de  5.105 de lei, cu 1,1 la sută mai mare decât în luna  martie. De asemenea, tot în luna precizată, câştigul salarial mediu nominal net, pe total  țară, a fost de 3.115 de lei, în creştere față de luna precedentă cu  40 lei (+1,3 la sută). Valoarea cea  mai  mare  a  câştigului  salarial  mediu  nominal  net  s‐a  înregistrat  în activitatea de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice – 7.192 de lei de lei,  iar  cea  mai  mică  în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte   – 1.785 de lei. Potrivit Direcției Județene de  Statistică Sălaj, în luna aprilie a acestui an, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă  ca urmare a acordării de prime ocazionale, inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13‐lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte, drepturi în natură  şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna aprilie 2019 au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte, respectiv proiecte), cât  şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activități economice.

Creșteri salariale semnificative

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna aprilie, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (+18,9 la sută); extracția minereurilor metalifere (+17,6 la sută); activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare şi  fonduri de pensii  (+16,2 la sută); intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări şi ale  fondurilor de pensii  (+14,6 la sută); fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea  țițeiului (+12,3 la sută); silvicultură  şi exploatare forestieră; pescuit  şi acvacultură (+11,3 la sută); activități de asigurări, reasigurări  şi ale fondurilor de pensii, cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale – (+10,3 la sută).

Creșteri salariale și în sistemul bugetar

În sectorul bugetar, în luna aprilie 2019, s‐au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă în sănătate  şi asistență  socială  (+0,9 la sută), respectiv în administrație publică  (+0,7 la sută). În învățământ, câştigul salarial mediu net a fost în uşoară  scădere (‐1,7 la sută) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice.

Sursa foto: www.wall-street.ro

Articolul precedentPrins în trafic fără permis de conducere
Articolul următorMunicipalitatea intenționează să extindă traseele de transport public