Amenzi în valoare de 94.000 de lei. Atât au aplicat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cadrul unor activități de control. Acestea s-au desfășurat în cursul lunii februarie la peste 122 de agenți economici din județ, atât în domeniul ”Relațiilor de muncă” (RM) cât și în domeniul ”Sănătății și securității în muncă” (SSM). Astfel, în domeniul RM au fost controlaţi 78 de agenţi economici din care 44 au fost sanctionaţi, aplicându-se nouă amenzi, în cuantum total de 84.000 de lei şi 64 de avertismente. În urma controalelor au fost depistate opt persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancţionaţi contravenţional. Amenzile au fost aaplicate pentru: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat şi neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către angajator a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta. De asemenea, au fost aplicate şi avertismente care se refără la: nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea obligaţiei păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii din locul de muncă respectiv, nerespectarea termenelor de transmitere a datelor privind suspendarea contractului individual de muncă, nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi refuzul angajatorului de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele necesare controlului.
În domeniul SSM, inspectorii de muncă au controlat 44 de agenţi economici şi au aplicat două amenzi în cuantum total de 10.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse la controlul anterior, respectiv lipsa controlului medical periodic, dar şi 36 de avertismente. Deficienţele constatate şi sancţionate cu avertisment se referă la: neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecie, lipsa instrucţiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activităţile desfăşurate, lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire şi protectie şi neefectuarea controlului medical periodic la angajare. Pentru toate deficienţele constatate inspectorii de muncăă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Articolul precedentIncendiu în cartierul Ortelec. Pompierii, la faţa locului
Articolul următorS-a încheiat simularea Evaluării Naționale. Ultima probă, susținută de aproape 800 de elevi sălăjeni