Înainte de începerea oricărei activități, angajatorii au obligația de a obține autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Aceasta se obține de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, instituție care în această perioadă organizează o campanie în acest sens. Potrivit Luminiței Nemeș, inspector șef ITM Sălaj, campania are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al SSM de către angajatorii care au obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. Prin desfășurarea campaniei se urmăreşte: conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcționării din punct de vedere SSM şi verificarea respectării acestor prevederi. În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi şi, în special, în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020  prevede că ”respectarea obligațiilor legale și măsurile de asigurare a respectării legislației luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităților”. Astfel, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Excepții de la obligația obținerii autorizației SSM

Reprezentanții ITM Sălaj au precizat că persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 și persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare nu au obligația de a se autoriza. În ceea ce privește autorizarea, angajatorul trebuie să declare pe propria răspundere faptul că activităţile pentru care solicită autorizație de funcţionare din punct de vedere SSM se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale altor reglementări din domeniu.

Articolul precedentProfesori șimleuani, participanți la un curs de formare în Cipru
Articolul următorAvertizare meteo! Val de frig în Sălaj