Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj va relua activitatea de relații cu publicul începând de luni -15 iunie. Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line. Ghișeele din cadrul OCPI Sălaj  vor funcționa, începând cu data precizată, după următorul program: Arhivă de luni pnă vineri de la 8-14; Registratură/Casierie  de luni pănă vineri de la 8 la 14; Eliberare documente de luni până joi de la 11-16,30 respectiv vineri de la 11-14. Totodată, conducerea OCPI Sălaj, va programa și susține audiențe în regim normal, începând de luni 15 iunie. 
Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă.