Tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot deveni viitori pompieri salvatori. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizează, o sesiune de admitere, în ianuarie 2019, la şcolile de agenţi şi subofiţeri. Inspectoratul Judeţean pentru Sutuaţii de Urgenţă ISU ‘’Porolissum’’ Sălaj informează că pentru sesiunea ianuarie 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti – sesiunea ianuarie 2019 sunt alocate 302 locuri: subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri şi maistru militar auto – 25 de locuri. De asemenea, cadidaţilor de etnie romă le sunt alocate două locuri – pentru calificarea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă. Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de un an. Tinerii interesaţi trebuie să ştie că cererile-tip de înscriere la concursurile de admitere se depun de candidaţi la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență județene până la data de 23 noiembrie 2018. Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere. Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ‘’Pavel Zăgănescu” – Boldeşti include etape şi probe de concurs: examinarea medicală, evaluarea psihologică şi verificarea aptitudinilor fizice. După probele eliminatorii, candidaţii admişi vor susţine o probă de verificare a cunoştinţelor care constă într-un test grilă la disciplina matematică. Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile. Anunţul de concurs şi alte detalii privind desfăşurarea admiterii (condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia) pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro, site-urile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv pagina Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti – www.scoaladepompieri. ro

Articolul precedentReţinuţi pentru furt. Au sustras telefoane în valoare de 8.300 de lei
Articolul următorBacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. S-au afişat primele rezultate