La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj erau înregistrați 4.119 de șomeri, din care 1.754 de femei, rata șomajului fiind de 4,01 la sută. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,05 la sută, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,04pp. Potrivit reprezentanţilor AJOFM Sălaj, din totalul de 4.119 de persoane înregistrate în evidențele instituţiei, 700 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.419 erau șomeri neindemnizați.

Cei mai mulţi şomeri au vârsta cuprinsă între 40-49 de ani

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.267 de șomeri provin din mediul rural și 852 sunt din mediul urban. Structura şomerilor, pe categorii de vârstă,aflaţi în evidenţa AJOFM Sălaj, se prezintă astfel: cu vârsta sub 25 de ani – 606 persoane; cu vârsta cuprinsă între 25 şi 29 de ani -277 de persoane; între 30-39 de ani – 895 de persoane, între 40-49 de ani – 1033 persoane, între 50-55 de ani – 665 de persoane, peste 55 de ani – 643 de persoane. De asemenea, şomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj – 44 la sută, urmată de categori şomerilor cu studii gimnaziale- 25 la sută, iar 10 la sută au absolvit învăţământul profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 17 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt în proproţie de patru la sută.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.076 de persoane foarte greu ocupabile, 656 – greu ocupabile, 279 – mediu ocupabile, iar 108 sunt persoane ușor ocupabile. ”Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, au precizat reprezentanţii AJOFM Sălaj.