Abateri cu nemiluita. Asta au găsit inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj la mai mulți angajatori din județ, în urma unui control desfășurat în cursul lunii ianuarie. Acțiunea de verificare a vizat domeniile de competență: relații de muncă (RM)și securitate și sănătate în muncă (SSM). În domeniul RM au fost controlați 74 agenți economici, din care 33 au fost sanctionați. Inspectorii de muncă au aplicat șase amenzi, în cuantum total de 47.500 de lei și 50  avertismente. De asemenea, în urma controalelor, au fost depistate șase persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, angajatorii fiind sancționati contravențional. Abaterile pentru care au fost aplicate amenzi se referă la: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat și nerespectarea obligației de eliberare a  adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului. Tot în domeniul precizat, au fost constatate deficiențe pentru care au fost aplicate averismente. Acestea se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind  munca suplimentară; nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației păstrarii copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite  și nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete.
În domeniul SSM, au fost verificați 40 agenți economici și au fost aplicate 35 avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție ; neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G. nr.355/2007 și lipsa instrucțiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate. Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Articolul precedentLa plata impozitelor și taxelor locale: scutiri, gratuități și bonificații pentru zălăuani
Articolul următor”Mărțișor pentru speranță” – expoziție caritabilă la Galeria de Artă. Banii colectați sunt pentru susținerea activităților destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități