Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității  Sălaj atrag atenția operatorilor economici cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, care impune reguli de o mai mare strictețe în domeniul deținerii, utilizării, producerii, experimentării prelucrării şi transportului de precursori de explozivi restricționați.

Din motive de ordine și siguranță publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați.

Conform Legii nr. 49/2018, precursori de explozivi restricționat este definit ca: o substantă dintre cele enumerate în anexa l la Regulamentul UE nr. 98/2013, aflată într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta, respectiv, un amestec sau o altă substanță în care o substanță dintre cele enumerate în anexa l a Regulamentul UE 98/2013 este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare, ori, dacă este  cazul, o substanță aflată sub control național.

Operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi, raportează punctului naţional de contact, de îndată, dar nu mai târziu 48 ore de la momentul sesizării, tranzacțiile suspecte, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă, precum și furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi.

În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici, țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, șnuruit și numerotat, iar inainte de utilizare se înregistrează la Inspectoratul de Politie Judetean Sălaj- Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Registrul se păstrează la sediul social al operatorului economic și se arhivează 5 ani de la terminarea acestuia.

Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică  punctului naţional de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista precursorilor de explozivi restrictionați. Orice modificare a datelor și informațiilor susmentionate se comunică de îndată punctului naţional de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați sa asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin aplicarea unei etichete suplimentare, cuprinzând avertizarea „Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg sunt interzise”, fie prin menționarea acestei avertizări în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă cu respectarea prevederilor din Regulametului CE nr. 1272/2008.

Nerespectarea legislației în domeniu poate atrage răspundere penală (închisoare de la 1 la 7 ani) sau contravențională (amenzi între 25.000 și 50.000 lei) după caz.

Informaţii suplimentare pe acest segment pot fi obţinute şi de la Biroul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase. Telefon: 0260/661285, int. 20205.

Articolul precedentAccident rutier pe DN1H: Trei bărbați au fost răniți
Articolul următorPeste 100 de agenți economici, verificați de inspectorii de muncă. Amenzi și avertismente cu nemiluita