Ministerul Finanțelor Publice a lansat o nouă emisiune de titluri de stat destinate populaţiei, în cadrul Programului Tezaur- ediţia Centenar, aferent lunii august 2018 prin intermediul unităţilor operative ale Trezoriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ potrivit Ordinului 2631 din 31 iulie 2018, publicat în MO 667/31.07.2018.

Potrivit anunţului publicat de Instituţia Prefectului Sălaj, orice persoană fizică rezidentă cu vârsta mai mare de 18 ani împliniţi până la data încheierii subscrierii poate participa la această emisiune. Subscrierile de titluri de stat se realizează la oricare unitate a trezoreriei statului, chiar dacă nu este cea de domiciliu fiscal. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 1 leu.

Perioada de subscriere a emisiunii conform prospectului de emisiune este începând cu data de 01.08.2018 până la 24.08.2018, iar scadenţa titlurilor de stat de 3 ani. Titlurile nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, nu sunt transmisibile şi nu pot fi tranzacţionate. Rata dobânzii este de 4,5% pe an.

Valoarea maximă a subscrierilor efectuate de către un investitor în cadrul unei emisiuni este de 100.000 lei.

Documente necesare deschiderii contului de subscriere:buletin de identitate/cartea de identitate în original şi în copie a investitorului – titular de cont; în cazul în care solicitarea de deschidere de cont se realizează prin intermediul împuternicitului legal: – buletin de identitate/carte de identitate în original şi în copie a împuternicitului legal; buletin de identitate/C.I în copie a investitorului;procura în limba română eliberată de un notar din România în original şi specimen de semnătură al investitorului autentificat de un notar public.

Articolul precedentMicii şahişti din Şimleu Silvaniei, premiaţi la Satu Mare
Articolul următorPrefectul raionului Ialoveni, în vizită în Sălaj