Zălăuanii pot avea un cuvânt de spus în ceea ce privește taxele și impozitele pe care le vor plăti anul viitor. Un proiect privind taxele și impozitele locale pe care le vor plăti zălăuanii pentru anul 2020 se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Zalău.  Este vorba despre ”Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2020”, care prevede  indexarea tarifelor cu rata inflației”. Conform proiectului, cota aplicată asupra valorii impozabile a clădirii în anul 2020 este de: 0,1 la sută din valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale;  1 la sută din valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale; 0,4 la sută la valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale  utilizate pentru activități din domeniul agricol și 5 la sută  din valoarea impozabilă a clădirii, în cazul  în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea clădirii  impozabilă a clădirii în ultimii trei ani. Proiectul  indică, de asemenea, taxele și impozitele  pe terenuri, respectiv cele situate în intravilan înregistrate ca terenuri cu construcții, iar valoarea acestora se indexează cu indicele de inflație – 4,6 la sută. Important de știut este faptul că valorile impozitului pentru clădiri şi  terenuri neîngrijite , situate în intravilan, se majorează cu 300 la sută. În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport în comun, valoarea acestuia va fi indexat cu rata inflației, 4,6 la sută, ceea ce înseamnă  ca taxele vor crește. Proiectul mai prevede și  taxele pentru eliberarea  eliberarea certificatelor de urbanism , a avizelor și a autorizațiilor care urmează a fi indexate cu rata inflației, dar și reducerile, respectiv bonificațiile pentru contribuabili, persoane fizice și juridice.

Mai multe detalii despre taxele și impozitele pentru anul 2020 –  AICI

Persoanele interesate pot trimite eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus până în 13 noiembrie  inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius – director economic adjunct. Modalitățile de transmitere a recomandărilor se pot realiza în scris, la sediul Primăriei municipiului Zalău, camera 4 – Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta, în format electronic pe adresa de email la [email protected] în atenția domnului Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.Sighetenii pot avea un cuvânt de spus în ceea ce privește taxele și impozitele pe care le vor plăti anul viitor.

Articolul precedent31 octombrie: Ziua Arhivelor Naționale. Când a fost înființată Filiala Arhivelor Statului în Sălaj
Articolul următorSe caută cadre didactice. Vezi aici pentru ce discipline