Consiliul Județean Sălaj implementează proiectul ”SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea acestuia este de aproape trei milioane de lei. 

„Serviciile vor fi mai bune calitativ și mai rapide. Vrem să simplificăm, să fim mai operativi, să ajutăm beneficiarii să intre în posesia informațiilor de care au nevoie în cel mai scurt timp. Digitalizarea va permite accesarea informațiilor și documentelor de care au nevoie fără să se mai deplaseze sau să aștepte răspunsurile scrise ca până acum.” – Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Obiectivul general al proiectului prevede consolidarea capacității Consiliului Judeţean Sălaj de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățenii județului.
Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere următoarele aspecte: reducerea cu minim 30 la sută a timpului aferent livrării serviciilor către cetățeni, primării, ONG-uri, asociații și mediul de afaceri prin oferirea unor servicii cu acces on-line, crearea unei arhive digitale și eliminarea astfel a birocrației existente; reducerea la maxim a fluxului clasic pe hârtie pentru unele servicii oferite exclusiv de către Consiliul Județean, cum ar fi obținerea informațiilor despre concesionarea, închieirerea ori vânzarea de bunuri proprietate publică sau privată, obținerea acordului prealabil pentru lucrări în zona drumurilor județene, obținerea acordului privind efectuarea de lucrări în clădirile de patrimoniu județean, solicitarea sprijinului financiar în cazurile sociale, comunicarea începerii/încheierii execuţiei lucrărilor de construire/desființare în baza autorizaţiilor de construire emise sau eliberarea licențelor de transport; furnizarea unui canal îmbunătățit de comunicație informațională pentru cetățeni; simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea unor acte doveditoare eliberate deja de către instituție; elaborarea unui instrument de management și evaluare a performanței instituționale privind serviciile livrate prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice; imbunătățirea accesului la informații prin up-gradarea site-ului web al instituției pentru a fi receptiv, intuitiv și accesibil persoanelor cu dizabilitați; elaborarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității actelor emise de instituție.
De asemenea, printre obiective se numără și creșterea eficienței serviciilor oferite prin instruirea a cel puțin 70 de angajați din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sălaj.

Potrivit reprezentanţilor administraţiei judeţene, valoarea totală a proiectului este de 2.931.633,12 lei, din care 2.914.973,12 sunt cheltuieli eligibile.
Contribuţia Judeţului Sălaj la finanțarea proiectului este în cuantum de 74.959,48 lei, din care 58.299,48 lei reprezintă cofinanţarea de 2 la sută din totalul cheltuielilor eligibile, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 16.660,00 lei.

Articolul precedentȘoferul microbuzului din care a căzut copila de 12 ani ar putea fi judecat în libertate
Articolul următorA început degringolada ţărănistă. Lideri ai PNŢCD au decis să intre în echipa PNL