Bugetul general al municipiului Zalău pe anul 2019 a fost aprobat vineri- 19 aprilie în cadrul unei ședințe ordinare de Consiliu Local (CL). Structurat pe două secțiuni funcționare și de dezvoltare, bugetul este de 192.880,62 mii lei, fiind compus din venituri proprii, venituri de la bugetul de stat, surse atrase din fonduri europene pentru dezvoltarea regionala și excedentul bugetului local la 31 decembrie 2018. Cheltuielile, la rândul lor, sunt distribuite pe două categorii: cheltuielile de funcționare și cheltuielile de dezvoltare. În acest an, cheltuielile de funcționare sunt estimate la 98.965,95 mii lei și cuprind cheltuieli materiale, subvenții pentru transportul local, indemnizații pentru persoanele cu handicap, precum si pentru asistenții personali ai acestora, sume alocate pentru centrul de zi, asistenta sociala si protecția copilului, reparații străzi, învățământ, activități sportive și culturale, cheltuieli de personal. Bugetul alocat secțiunii de dezvoltare este de 93.914,67 mii lei, sumele din cadrul acestei secțiuni fiind mai mari decât cele din anul 2018 cu aproape 60.000 mii lei.