În vederea obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, sălăjenii pot să încheie contract de asigurare. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și CJP Sălaj. Contractual de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la instituția amintită, iar în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de șase luni consecutive, contractual de asicurare socială se reziliază din inițiativa CJP Sălaj. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.230 de lei. În aceste condiții, începând cu 1 ianuarie 2020, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 558  de lei lunar. ”Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale, respective 25 la sută. Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, plata se poate face în numerar la casieria CJP Sălaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la Trezoreria SĂLAJ. Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni”, au precizat reprezentanții CJP Sălaj. Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a CJP Sălaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Articolul precedentAstăzi la Zalău, medicii din județ se întâlnesc la bal
Articolul următorÎn Sălaj, rata șomajului în ușoară creștere. Peste 4.300 de șomeri în evidențele AJOFM