Spălătoriile din județul Sălaj au primit în cursul acestei luni ”vizita” inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Aceasta s-a datorat unei campanii care s-a desfășurat la nivel național, în perioada 19-20 octombrie, privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă (RM) și securitatea și sănătatea (SSM) în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul ’’Întreținerea și repararea autovehiculelor’’ – Spălătorii auto. Inspectorii de muncă au verificat 21 de agenți economici, iar deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat 18 avertismente, se referă la: nerespectarea obligației de păstrare la locul de muncă a copiei contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc; nerespectarea obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal și instruire neadecvată a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) privind specificul activității. Pentru aceste deficiențe inspectorii de muncă au dispus măsuri în vederea remedierii lor.
După cum a explicat Luminița Nemeș – inspector șef ITM Sălaj, obiectivele acestei campanii au fost: identificarea beneficiarilor care utilizează muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul SSM și RM, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menționate, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor, eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Munca nedeclarată, unul dintre obiectivele campaniei se manifestă sub următoarele aspecte: înțelegerea între angajator și angajat în urma căreia angajatul prestează muncă fără a încheia un contract individual de muncă fiind astfel lipsit de drepturile ce decurg din acesta, sustragerea angajatorului de la obligația de a înregistra contractele individuale de muncă încheiate cu angajații în registrul general de evidență a salariaților, neîntocmirea formelor legale de angajare pentru perioada de probă; prestarea muncii în afara programului prevăzut în cuprinsul contractelor individuale de muncă cu timp parțial și primirea la muncă a unui salariat în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat.
”Având în vedere faptul ca meseria de spălător vehicule nu impune un nivel ridicat de calificare profesională, angajatorii sunt tentați să profite de ignoranța acestora utilizându-i cu încălcarea prevederilor legale în domeniul SSM și RM. Lucrătorii din acest domeniu sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă, cum ar fi: alunecări pe pardoseala umedă, temperaturi extreme, umiditate excesivă, risc de intoxicare cu substanțe chimice utilizate în procesul de spălare, perioade lungi în care angajații stau in picioare, risc de electrocutare, arsuri, tăieturi etc.”, a precizat inspectorul șef ITM Sălaj – Luminița Nemeș.
Sursa foto: www.bihon.ro

Articolul precedentPeste 170 de bilete de tratament disponibile prin Casa Județeană de Pensii
Articolul următorFetiţă de 10 ani, accidentată în Românaşi