În vederea realizării obiectivului de investiții “Varianta de ocolire a Municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, KM 79+625-DJ 191C”, SC Primul Meridian SRL, convoacă persoanele care dețin imobile expropriate în baza H.G.nr.736/2020, să se prezinte joi, 7 octombrie 2021, între orele 9.00-12.00, la sediul casei Municipale de Cultură, în vederea întocmirii documentelor necesare exproprierii.

Persoanele care dețin orice titlu al imobilului afectat de construirea Variantei de ocolire, etapa 2, au obligația de a permite expropriatorului Statul Român prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, a documentațiilor cadastrale, a rapoartelor de evaluare, a studiilor geotehnice, a studiilor de teren arheologice, a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului sau pentru orice alte activități necesare pervăzute de lege.

În situația în care persoanele care dețin terenuri în această zonă nu se pot prezenta la data și orele stabilite pentru a depune documentele necesare întocmirii dosarului cadastral, se pot adresa Societății Primul Meridian SRL, la numărul de telefon 0742029122/ 0742029121, fax 0349881209, e-mail: [email protected], sau la sediul societății str. Vintilă Vodă, nr. 50, parter, Slatina.

Sursa: Realitatea de Salaj