Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Zalău informează că au intrat în vigoare o serie de modificări cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcții. Concret, Legea 50/1991 a fost actualizată, iar modificările au intrat în vigoare începând din luna noiembrie. Prin urmare, conform noilor modificări, emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru: construirea de locuințe unifamiliale; construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor; consolidări ale imobilelor existente; construirea de împrejmuiri și dezmembrări, comasări de terenuri. De asemenea, avizele obţinute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cât şi pentru autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşament la: reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu şi altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora. Potrivit noilor modificări, solicitarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire se face cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia, iar  prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. O altă modificare este cea cu privire la executarea lucrărilor. Acestea se pot executa fără autorizație de construire lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului.