Pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină, în ultimele 24 de ore, la nouă incendii: în mai multe gospodării din județ, dar și de vegetație uscată provocate în urma igienizării terenurilor. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Porolissum” Sălaj, reamintesc  cetățenilor câteva aspecte legale privind desfășurarea unor astfel de acțiuni. Astfel, lucrările de ardere nu sunt permise decât cu obţinerea acceptului autorității competente de protecția mediului, după care este obligatorie informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență și obținerea ”Permisului de lucru” cu focul de la primăria pe raza căreia se va efectua arderea. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Acesta se întocmeşte în două exemplare, unul se înmânează persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

Permisul de lucru cu focul 

De asemenea, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
”Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora”, se sancţionează cu amendă de la 2.501 la 5.000 de lei, conform articolului 44, pct III litera a din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.