Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Porolissum” al judeţului Sălaj organizează concurs pentru funcţia de ofiţer specialist II la Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul ”Comunicaţii” din instituţiei. ”În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2017 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, organizează concurs prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne, în scopul încadrării postului vacant aferent funcţiei de ofiţer specialist II la Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Comunicaţii”, se arată în informaea ISU Sălaj. Atribuţiile postului implică: asigură funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială pentru reţelele de comunicaţii integrate şi radio, a transmisiilor de date ale inspectoratului, precum şi pentru secretizarea comunicaţiilor.De asemenea, persoanele interesate trebuie să ştie că principalele condiţii de ocuparea a postului precizat sunt numeroase: studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare cu licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă „Matematică”, „Informatică”, ”Fizică”; ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă „Inginerie electrică”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, „Mecatronică şi robotică”, „Ştiinţe inginereşti aplicate”- specializarea „Informatică industrială”; ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă  „Ştiinţe administrative”- specializarea „Administraţie publică”, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”- specializarea ”Managementul organizaţiei”, „Managementul sistemelor de comunicaţii militare”; pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet/diplomă de ofiţer specialitatea „comunicaţii şi informatică” sau „transmisiuni”, domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică”- specializarea „Informatică economică”, domeniul de licenţă „Contabilitate”- specializarea „Informatică de gestiune”. Pentru mai multe detalii privind criteriile de participare la concurs, înscrierea şi depunerea dosarelor, persoanele interesate pot accesa pagina se internet a instituţiei  http://isusalaj.ro/.

Articolul precedentForţe proaspete la ISU Sălaj. Un tânăr absolvent, numit în funcţia de maistru militar
Articolul următorAngajatorii din mediul privat pun la bătaie peste 100 de oferte de muncă. Persoanele cu opt clase, cele mai căutate