În urma concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, ce s-a desfășurat în perioada 28 martie – 12 iulie, din Sălaj, au fost declarați admiși doi candidați.

Cei doi sălăjeni au reușit să obțină medii peste 7 după susținerea probelor eliminatorii, a testului grilă de verificare a cunoștințelor, a probei privind raţionamentul logic și a interviului pe teme profesionale. Este vorba de Roxana Maria Cîmpean, care a obținut media 8,66 și Teodor Florin Jula – 7,18.

CSM a scos la concurs pentru admitere directă în magistratură 47 de posturi de procuror și 48 de posturi de judecători la unitățile de parchet și instanțele din țară. La concursul de admitere în magistratură s-au putut înscrie persoanele licenţiate în drept, cu vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, respectiv foști judecători și procurori care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, personal de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional de Criminologie, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din Institutul Naţional al Magistraturii (care este oricum asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle), avocați, notari, asistenți judiciari, consilieri juridici, personalul de probațiune cu studii superioare juridice, ofiţeri de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefieri cu studii superioare juridice precum și persoane care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul de stat, cadre didactice din învăţământul juridic superior acreditat, ori magistraţi asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.