Câştigul salarial mediu net în luna mai a anului în curs a fost de 3.101 de lei, în scădere față de luna precedentă cu 14 lei, respectiv cu 0,4 la sută. Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Sălaj, în luna mai  câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna mai a fost de 5.078 de lei, mai mic comparativ cu luna aprilie. Valoarea cea  mai  mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a  înregistrat în activitatea de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice, 6.946 de lei, iar cea mai mică în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -1.782 de lei. Conform sursei citate, în luna mai a anului în curs în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării în luna aprilie 2019 de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13‐lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură  şi ajutoare băneşti, sume din profitul net  şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în luna mai 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare şi  fonduri de pensii (‐17,8 la sută); activități de asigurări, reasigurări  şi ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) (‐17,1 la sută); extracția minereurilor metalifere (‐16,2 la sută); fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (‐12,1 la sută); producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă  caldă  şi aer condiționat (‐8,9 la sută)  şi fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice  (‐7,7 la sută).

Sursa foto: www.aradon.ro