Opt amenzi contravenţionale în valoare de 45.800 de lei și 72 de avertismente. Cu acest ”bonus ” s-au ales angajatorii sălăjeni, în cursul lunii iunie, de la inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj . Motivul? Au primit la muncă persoane fără forme legale de angajare, nu au acordat repausul săptămânal angajaţilor şi nu au ţinut evidenţa orelor lucrate de fiecare salarial. Concret, n-au respectat legislaţia muncii în vigoare.
Potrivit reprezentanţilor ITM Sălaj, pe parcursul lunii iunie 2018 s-au desfăşurat controale în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi în domeniul securitate şi sănătate în muncă (SSM) cu privire la respectarea legislaţiei in vigoare. Activitatea inspectorilor a vizat cu prioritate identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi diminuării acestui fenomen, care, în fapt reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. În domeniul RM au fost controlaţi 66 de agenţi economici, dintre care 31 au fost sanctionaţi, aplicându-se şase amenzi şi 53 de avertismente.Tot în urma controalelor au fost depistate şase persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sanctionaţi contravenţional. Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi nerespectarea obligaţiei de a elibera o adeverinţă de vechime în muncă la încetarea activităţii salariatului şi necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale. Cuantumul total al amenzilor contravenţionale aplicate a fost de 32.800 de lei. Deficienţele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la: nerespectarea obligaţiei păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii din locul de muncă respectiv, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale, completarea registrului cu date eronate sau incomplete şi completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia angajatorului.
De asemenea, în domeniul SSM au fost controlaţi 41 de agenţi economici aplicându-se două amenzi în valoare totală de 13.000 de lei pentru neinstruirea salariaţilor în domeniul SSM , respectiv pentru lipsa verificărilor periodice ISCIR a echipamentelor de muncă. Au mai fost aplicate 19 avertismente pentru: lipsa instrucţiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activităţile desfăşurate, lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire-protecţie, neefectuarea controlului medical periodic şi/sau la angajare, lipsa listelor interne de acordare a echipamentului individual de protecţie şi neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie. Pentru toate deficienţele constatate inspectorii ITM Sălaj au dispus măsuri de remediere.

Articolul precedentÎncepe repartizarea posturilor în învăţământ: Când e prima şedinţă publică
Articolul următorIntervenţii non-stop pentru pompierii sălăjeni