Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj. Postul de director executiv este asigurat de mai bine de un an de Mariu Ilie Stanciu, care a fost numit la conducerea instituției în cursul lunii martie 2018. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de articolul 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum șapte ani și să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii. Termenul limită de depunere a dosarelor este până în 19 iunie, iar concursul va cuprinde două probe: proba scrisă – 2 iulie, ora 10 și interviul. Acesta din urmă, respectiv data organizării va fi comunicat ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate și cazierul administrativ.

Articolul precedentȘoferi din Jibou și Măeriște, beți la volan în trafic. Poliția le-a întocmit dosare penale
Articolul următorCaravana ”Cultură’n Șură” pornește la drum prin Sălaj