Beneficiarii pensiei de urmaş, elevii şi studenţii, cu vârsta de până în 26 de ani, care vor să primească şi în acest an drepturile băneşti, sunt aşteptaţi cu adeverinţele de studiu la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj. Astfel, copiii urmași, în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2018. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 se reține de la plată potrivit procedurii. Potrivit reprezentanţilor CJP Sălaj, întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2018 și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la sediul instituţiei din judeţ o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25 octombrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Această declarație, va fi însoțită de copia cărții de identitate și un cupon de pensie.Deciziile de suspendare, după caz de constituire de debit vor fi emise în consecință, cu respectarea prevedrilor legale în vigoare.

Articolul precedentComemorări la Treznea şi Ip
Articolul următorRezultate finale BAC 2018, sesiunea de toamnă. În Sălaj, au mai promovat doar doi candidați