Consiliul Județean Sălaj se reunește mâine, 27 ianuarie, în ședință ordinară. Aceasta va avea loc de la ora 9,30 pe ordinea de zi fiind  7 proiecte de hotărâre, cu obiect în diverse sfere de competență ale autorității deliberative județene: atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judeţean, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, precum și alte atribuții, potrivit legii.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al lui Maghiu Marian Paul.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Sălaj, Universitatea Lorraine (Franța) și Universitatea Babeș-Bolyai pentru realizarea unor acțiuni în vederea asigurării managementului sitului Complexul Arheologic Porolissum

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2020-2021

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2019 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

8. Raport de activitate pe anul 2019, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

9. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2020

Articolul precedentIncendiu în apropierea localității Sutoru
Articolul următorTot ce trebuie să știi despre vaccinul anti-HPV