Premergător desfăşurării activităţilor derulate cu ocazia sărbătoririi ”Zilelor municipiului Zalău”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” recomandă organizatorilor şi participanţilor la evenimente respectarea unor măsuri principale de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă la amenajări temporare în aer liber. Astfel, parcarea autoturismelor persoanelor care participă la manifestări se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie. Amenajările trebuie să fie realizate astfel încât să fie asigurat permanent accesul mijloacelor de intervenţie pe cel puţin două laturi ale acestora. Lucrările cu foc deschis se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi după luarea măsurilor de prevenire necesare. Permisul de lucru cu foc deschis este emis de către organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc). Potrivit ISU Sălaj, se asigură întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea tuturor defecţiunilor de la instalaţiile electrice de forţă şi iluminat, sistemele de încălzire utilizate, aparatele de preparat şi încălzit hrană, de către personal autorizat. Este interzisă: realizarea de improvizaţii la racordarea consumatorilor de energie electrică sau legarea direct de la stâlp; utilizarea buteliilor de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defecţiuni sau în stare avansată de uzură; utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spaţiile de lucru cu publicul. Materialele sau elementele combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor trebuie să fie aşezate la distanţă de minimum 1,5 m faţă de acestea. Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 0,50 metri la mijloacele de încălzire. Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra mijloacelor de încălzire. În cadrul tuturor amenajărilor temporare în spaţii deschise, la montarea utilităţilor cum ar fi energie electrică, apă, gaze, traseul aerian trebuie realizat la o înălţime de cel puţin 3,5 metri, astfel încât accesul mijloacelor de intervenţie să nu fie incomodat. Elementele de structură ale standurilor, tribunelor, podiumurilor etc. se realizează din materiale cu clasele de reacţie la foc minim A2 d0 sau d1. Elementele de decor şi copertinele trebuie să fie ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare. Folosirea decoraţiunilor din materiale sintetice trebuie limitată, în caz contrar, acestea trebuie realizate cel puţin din materiale cu clasele de reacţie la foc minim Cd0 sau d1. Asigurarea dotării amenajărilor cu stingătoare portabile de incendiu. Acestea se menţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform instrucţiunilor furnizate de producător sau furnizor. Instruirea personalului cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă din cadrul obiectivului privind supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă pe timpul desfăşurării manifestărilor.

Articolul precedentLucrările de amenajare a parcării pieței agroalimentare, la final. Strada Simion Oros, deschisă circulației rutiere
Articolul următor”Zilele Zalăului” schimbă programul de circulație al autobuzelor