Două posturi de șofer autosanitară la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sălaj sunt scoase la concurs în această perioadă. Condiţiile necesare participării la concurs şi a ocupării celor două posturi contractuale de șofer sunt:  diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B și C; șase ani vechime ca șofer profesionist sau trei ani vechime ca șofer autosanitară II și certificat de absolvire a cursului de ambulanțier.Concursul va consta în două probe: 25 noiembrie, ora 10 – interviul, respectiv 27 noiembrie – ora 10, proba practică – interviu. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 noiembrie, ora 15.30, la sediul SAJ Zalău. Dosarul de concurs trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Potrivit anunțului de concurs, copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Persoanele interesate pot obține detalii la telefon 0260/615.558 sau la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj, din Zalău, strada Simion Bărnuţiu, nr. 67.

Articolul precedentSâmbătă şi duminică, 9 şi 10 noiembrie, program de lucru cu publicul la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
Articolul următorSe reiau înscrierile în Programul Național ”Casa Verde” Fotovoltaice