Primăria municipiului Zalău reaminteşte contribuabililor, persoane fizice şi juridice, că 30 septembrie 2019 este ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019. Pentru neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună și fracțiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, Primăria Municipiului Zalău recomandă atât persoanelor fizice, cât și celor juridice să achite la termen impozitele și taxele datorate bugetului local al Municipiului Zalău.
Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua în numerar sau prin intermediul cardului bancar la ghişeele din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, în numerar la ghișeele CEC BANK SA, prin virament bancar în conturile Municipiului Zalău afișate pe site-ul www.zalausj.ro, secțiunea Taxe și impozite locale, precum și electronic, cu cardul, prin intermediul paginii web www.ghiseul.ro pentru persoane fizice.
Primăria municipiului Zalău anunță că a implementat soluția informatică pentru plata cu cardul prin intermediul paginii web www.zalausj.ro/Secțiunea plătește online cu cardul, pentru persoanele juridice care doresc să utilizeze această metodă de plată, cu precizarea că pentru orice plată efectuată nu se percepe nici un comision.