Trei absolvenți ai clasei a VIII-a susțin Evaluarea Națională în cadrul etapei speciale, conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, s-a desfășurat astăzi, 29 iunie. În Sălaj, un singur candidat a susținut examenul. 

Mâine , 30 iunie, se desfășoară proba la Matematică, în Sălaj sunt înscriși doi candidați, iar miercuri, 1 iulie, va avea loc proba la Limba și literatura maternă (un candidat înscris). Probele încep la ora 9:00 și se vor desfășura în centrul de examen de la Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, potrivit reprezentanților ISJ Sălaj. 

Primele rezultate se vor afișa joi, 2 iulie, până la ora 12.00, în centrul de examen.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14:00 – 20:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video și sunt organizate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție stabilite în contextul pandemiei COVID-19.

Media generală obținută în urma susținerii Evaluării Naționale are o pondere de 80 la sută în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.

Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri, prin cifra de școlarizare aprobată, pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Articolul precedent100% TU DECIZI! Adrian Țuțuianu, baronul cu 10 case și 20 de terenuri care a sărit dintr-o barcă în alta
Articolul următorCauza accidentului grav petrecut pe strada 22 Decembrie 1989 din Zalău