Primăria municipiului Zalău reamintește contribuabililor că și în acest  an se acordă scutiri, gratuități și bonificații. Astfel, se acordă scutiri de la plata impozitului taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri după caz: clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale; clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; clădirile/terenurile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile/terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;  clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroi ai Revoluției), respectiv, terenurile aferente acestor clădiri; clădirea folosită ca domiciliu și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare și clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

Impozitul pentru clădiri și terenuri neîngrijite, majorat cu 300 la sută 

Potrivit reprezentanților Primăriei Zalău în acest an se mențin facilitățile fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare, pentru activitatea de deratizare și dezinsecție.  În ceea ce privește impozitul/taxa pe clădire la persoane fizice, cota aplicată asupra valorii impozabile se păstrează la nivelul anului 2019, respectiv: clădiri rezidențiale – 0,1 la sută  și clădiri nerezidențiale – 0,3 la sută. De asemenea, impozitul/taxa pe clădire la persoane juridice, cota aplicată asupra valorii impozabile se păstrează la nivelul anului 2019, respectiv 0,1 la sută -clădiri rezidențiale,  clădiri nerezidențiale – 1 la sută, clădiri nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol – 0,4 la sută și cinci la sută din valoarea impozabilă a clădirii în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului 2020. Persoanele fizice care plătesc taxele și impozitele până la 31 martie beneficiază de bonificație de zece la sută, iar persoanele juridice care plătesc taxele și impozitele până la 31 martie beneficiază de bonificație de cinci la sută.

Articolul precedentMinisterul Educației impune restricții în școli pentru prevenirea coronavirusului. Săptămâna „Școala altfel” se va ține tot în incinta școlilor
Articolul următorPeste 100 de agenți economici, verificați de inspectorii de muncă. Amenzi și avertismente cu nemiluita