Un nou proiect de ordonanță de urgență extinde Programul guvernamental ”Masa caldă” în școli la 150 de unități de învățământ, în 2020.  Vor primi bani de la stat pentru a oferi elevilor pachet alimentar gratuit următoarele unități de învățământ din Sălaj: Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc și Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos. În total, bugetul alocat celor unități pentru anul 2020 este de 2.800.000 lei.

Inițial, planurile ministerului erau de extindere a listei școlilor din program de la 50 la 100 de unități. Acum, au fost incluse 150 de școli din țară.

În județul Sălaj, potrivit proiectului de ordonanță de urgență publicat de minister, vor fi alocate următoarele bugete:

– Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida: 715.000 lei

– Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda: 719.000 lei

– Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc: 729.000 lei

– Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos: 637.000 lei.

Programul-pilot a fost implementat în anii şcolari 2016 – 2017, 2017 – 2018 și în anul 2019, în 50 de școli. Potrivit ministerului, în urma acestuia, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a frecvenței elevilor la cursuri, față de anii precedenți, astfel: dacă anterior implementării Programului în anul şcolar 2016-2017, s-a înregistrat o rată a abandonului şcolar de 6,1%, în urma derulării Programului-pilot, aceasta a scăzut la 4,3% , ajungând ca la finele anului şcolar 2017-2018, să fie de 1,3%. În anul 2019, s-a constatat că programul a condus chiar la eradicarea fenomenului de abandon școlar, în unele unități de învățământ.

Programul urmează să fie aplicat pe an calendaristic, nu pe an şcolar, în scopul simplificării procedurii de selecţie a furnizorilor, având în vedere că anul trecut licitațiile au fost întârziate.

În ceea ce privește modul de selecție a școlilor pentru acest program, potrivit ministerului, prima categorie de unități de învățământ include unități de învățământ situate în medii geografice izolate/ greu accesibile – deltă, munte, câmpie (zonă depopulată/ zonă greu accesibilă din cauza condițiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunități cu grad mare de vulnerabilitate – populație rromă, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și supuși unor forme disimulate de abandon parental, copii supuși unor forme de abuz parental prin muncă, abandonul școlii, cutume și mentalități culturale restrictive, în defavoarea minorului etc.) în medii sociale cu grad ridicat de pauperitate.

În cea de-a doua categorie, cu rol de motor de incluziune socială, sunt incluse în continuare liceele și colegiile pedagogice, unități de învățământ complexe, cu statut de centre de resurse educaționale, care reunesc elevi din toate ciclurile de învățământ, preșcolar – primar – gimnazial și liceal, având în vedere faptul că, prin structura lor, acestea au și școli de aplicație pentru practica pedagogică.

În proiect se mai arată că programul derulat în unitățile de învățământ selectate a contribuit la:

– creșterea siguranței elevilor prin eliminarea părăsirii incintei școlii de către elevi pentru procurarea de produse alimentare

– diminuarea absenteismului și a întârzierilor la prima oră

– formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase, prin îmbinarea principalelor grupe de alimente: cereale, carne, brânzeturi, legume și fructe, în defavoarea produselor alimentare de tip “junk food”

– reducerea migrației elevilor din unităţile de învăţământ din mediul rural către unităţile de învăţământ din mediul urban

– posibilitatea dezvoltării economice prin încurajarea operatorilor economici locali

– consolidarea relației familie-școală prin implicarea părinților în educarea copiilor în privința unei alimentații sănătoase.

Potrivit proiectului, ”la cererea motivată a părinţilor/ reprezentanţilor legali/ ocrotitorilor legali, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat preşcolarul/ elevul, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice” menționate. Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor, în cadrul Programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

 LISTA cu toate cele 150 de unități de învățământ.

Articolul precedentPoliţiştii români au pus în aplicare 21 de mandate europene de arestare
Articolul următorAmendă pentru administratorul unui drum public din județ