Potrivit moficărilor legislative adus de Legea nr. 192 din 2019, polițistul poate conduce, una sau mai multe persoane, la sediul poliţiei, în anumite situații. 

 

 Polițistul este îndreptățit să conducă o persoană la sediul poliției, atunci când:

 • Persoana nu poate prezenta un act de identitate şi nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;
 • din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;
 • prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;
 • luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Persoana condusă la sediul poliției are următoarele drepturi:

 • de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției;
 • de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
 • de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii;
 • de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiții care să asigure confidențialitatea, precum și de a nu da nicio declarație fără prezența acestuia, cu excepția comunicării datelor de identificare ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a sa ori a altei persoane;
 • de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;
 • de a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini;
 • de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;
 • de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situația în care nu vorbește, nu înțelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.
Articolul precedentGuvernul Orban s-a investit în funcție folosindu-se de propaganda anti PSD!
Articolul următorCUTREMUR de 5,2 grade, vineri dimineaţa, în România!