Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj (DGASPC) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante. Astfel, la Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău este disponibil un post de asistent social, cu studii superioare în specialitatea asistență socială și dovada înscrierii în colegiul asistenților sociali, minimum doi ani vechime în specialitatea studiilor și un post de educator, cu studii superioare și diplomă de licență fără vechime. La Complexul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei – un post de psiholog, cu studii superioare în specialitatea psihologie și dovada înscrierii în colegiul psihologilor sau atestat de liberă practică, fără vechime și la Complexul de Servicii Sociale nr. 2, Zalău – un post de psiholog, cu studii superioare în specialitatea psihologie și dovada înscrierii în colegiul psihologilor sau atestat de liberă practică, fără vechime. Persoanele interesate trebuie să știe că, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și anume: să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni. Potrivit DGASPC Sălaj concursul, respectiv prima probă cea scrisă va avea loc în 21 martie, ora 9, iar cea de a doua probă, interviul, în 25 martie -ora 10.Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul instituției. Tot aici se pot obține informații suplimentare: strada Unirii nr. 20, Zalău – Compartimentul ”Resurse umane” sau telefon: 0260/615.017.

Articolul precedentIncendiu de vegetație uscată la Voivodeni. Pompierii, chemați în ajutor
Articolul următorLa Casa de Cultură a Sindicatelor : ”Old love” – comedie romantică