Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a scos la concurs postul de secretar al municipiului Zalău, funcție asigurată în prezent, prin interimat, de Claudia Ardelean. Funcția a devenit vacantă din 10 iulie 2018, odată cu pensionarea lui Stelian Potroviță – fostul secretar al municipiului Zalău. Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor este 6 februarie. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și  declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. În 20 februarie, începând cu ora 10 va avea loc proba scrisă, iar data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Articolul precedent„Permis pentru viitor”: Ultimele zile de înscrieri
Articolul următorAutoritățile, din nou, în alertă! A fost confirmat un nou caz de pestă porcină în Sălaj